پاورپوینت مطالعه و شناخت محله درب نو گرگان

پاورپوینت مطالعه و شناخت محله درب نو گرگان

پاورپوینت مطالعه و شناخت محله درب نو گرگان

پاورپوینت مطالعه و شناخت محله درب نو گرگان در 100 صفحه

محله دروازه نو یا درب نو  در ناحیه مرکزی و در غرب شهر استراباد (گرگان) در بین محلات نعلبندان در مرکز و میدان در  غرب قرار  داشته است. در متون قدیمی از جمله سفرنامه ها از محله دروازه نو به عنوان یکی از محلات فرعی محله اصلی یا ناحیه میدان نام برده شده است. مرکز محله دروازه نو که مانند بسیاری دیگر از مراکز محلات شهر فضای درونی تکایا یا میدانگاه تکایا است هندسه ای ذوزنقه شکل دارد و  از نظر موقعیت قرارگیری حدودا در مرکز محله در راستای شمال جنوبی و متمایل به جهت غرب تقریبا در راستای مرکز محله میدان قرار دارد. محدوده عملکردی فعلی محله دروازه نو به خاطر خیابان کشی های صورت گرفته در دوره پهلوی تغییر کرده است.

این مجموعه یک پاورپوینت جامع و کامل به همراه معرفی بافت تاریخی گرگان، معرفی محلات تاریخی گرگان، معرفی کامل محله درب نو به همراه نقشه، عکس های جدید و قدیم از بافت گرگان و محله درب نو می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول : شناخت                                                                                                                                                                                  
بخش اول : شناخت استان گلستان 
بخش دوم : شناخت گرگان  
بخش سوم : شناخت بافت قدیم گرگان  

 بخش  چهارم : شناخت محله دروازه نو (دربنو)  

 فصل دوم : بررسی

  بخش اول : بررسی گذر و کالبد محله  بررسی موقعیت بناهای شاخص در محله دروازه نو  

 بخش سوم : معرفی خصوصیات معماری بافت محله دروازه نو  

  منابع و ماخذ 

  

 


خرید آنلاین